MUSIC : Ost. Spiderlilies

posted on 06 Feb 2008 08:34 by justtheword in Song-Missing

 

 

 

 

清晨下了一场雨 露水沾湿了小茉莉
白色花瓣纯洁又清晰地闻着你的呼吸
晚风吹拂青草地 夕阳染红了小茉莉
微笑绽放不言也不语看不透你的秘密

qīngchén xiàle yī cháng y
ǔ lùshui zhānshī le xiǎo mòlì
báisè huābàn chúnjié yòu qīngxī dì wénzhe n
ǐ de hūxī
w
ǎn fēng chuī bì qīngcǎo dì xīyáng rǎnhóng le xiǎo mòlì
wēixiào zhàn fàng bù yán yě bù y
ǔ kàn bù tòu nǐ de mìmì

Early morning, rain poured down - soaking the little jasmine
The petals so white and pure they take your breath away
The evening wind caresses the grass of the meadow
The little jasmine is coloured red by the evening sun
Smiling silently -unable to penetrate your secret

月光静静 薄暮笼罩小茉莉
凝视著你 舍不得离开你
月光静静 薄暮垄罩小茉莉
等候著你 走进我的梦里

yuèguāng jìng jìng bómù l
ǒngzhào xiǎo mòlì
níngshì zh
ǔ nǐ shěbùde líkāi nǐ
yuèguāng jìng jìng bómù l
ǒng zhào xiǎo mòlì
děnghòu zh
ǔ nǐ zǒujìn wǒ de mènglǐ

Calm moonlight, mist surrounds the little jasmine
Looking out to see you I hate having to depart from you
Calm moonlight, mist surrounds the little jasmine
Waiting for you to enter my dreams

小茉莉 是否你会把我忘记
小茉莉 请记得我 还在这里
小茉莉 在枝头上自然美丽
小茉莉 请记得我 不要把我忘记

xi
ǎo mòlì shìfǒu nǐ huì bǎ wǒ wàngjì
xi
ǎo mòlì qǐng jìde wǒ hái zài zhèlǐ
xi
ǎo mòlì zài zhī tóu shàng zìrán měilì
xi
ǎo mòlì qǐng jìde wǒ bùyào bǎ wǒ wàngjì

Little jasmine Will you forget me or not?
Little jasmine Please remember that I'm still here
Little jasmine Up in the branches it's naturally beautiful
Little jasmine Please remember me- Don't forget me

 

 

 

Comment

Comment:

Tweet

ชอบจังอะเพลงนี้ ฟังเพลินเจริญใจ^^

#3 By น้องละอ่อน on 2008-02-19 14:24

'cause you here,
i come.
'cause we're-member,
we're one.


big smile เพลงโอเคน่ะ เข้ากับบรรยากาศขมุกขมัวดี - ความหมายไพเราะ แต่เหงาจับใจน่ะ

หาเวลาออกไปเดินเล่นบ้าง ( sad smileบอกใครนี่ )

#2 By on 2008-02-07 14:09

ยามนี้ ใชลำโพงไม่ได้จ๊ะ
พี่ขออ่านก่อนน่ะ
หากตื่นยามดึกได้เหมือนเช่นเคย
จะมาฟัง มาแจม จ๊ะ

~ Take care ~ big smile

#1 By on 2008-02-06 10:19